Δεν υπάρχουν σχόλια

 


ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΚΑ ΞΑΝΘΗΣ»  – 188 ΨΗΦΟΙ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» – 120 ΨΗΦΟΙ

  1. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνδυασμός «Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών ΕΚΑ Ξάνθης»

– 188 ΨΗΦΟΙ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΨΗΦΟΙ
1.ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣΝικόλαοςΓεώργιος141
2.ΔΡΟΣΙΔΗΣΠαναγιώτηςΙωάννης127
3.ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣΑπόστολοςΧρήστος101
4.ΤΣΟΥΦΗΑφροδίτηΧρήστος81

Συνδυασμός «Νέα Κίνηση Αστυνομικών Ξάνθης ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» – 120 ΨΗΦΟΙ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΨΗΦΟΙ
1.ΤΣΑΠΑΛΗΣΙωάννηςΓεώργιος78
2.ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥΠέτροςΕυστράτιος70
3.ΛΑΒΤΖΗΣΔημήτριοςΑνδρέας56
  1. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ Π.Ο.ΑΣ.Υ

Συνδυασμός «Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών ΕΚΑ Ξάνθης»

– 211 ΨΗΦΟΙ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΨΗΦΟΙ
1.ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣΝικόλαοςΓεώργιος134
2.ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣΑπόστολοςΧρήστος121
3.ΔΡΟΣΙΔΗΣΠαναγιώτηςΙωάννης115
4.ΚΟΥΡΤΙΔΗΣΓεώργιοςΑπόστολος99

Συνδυασμός «Νέα Κίνηση Αστυνομικών Ξάνθης ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

– 99 ΨΗΦΟΙ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΨΗΦΟΙ
1.ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥΠέτροςΕυστράτιος72
2.ΛΑΒΤΖΗΣΔημήτριοςΑνδρέας70
  1. ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Συνδυασμός «Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών ΕΚΑ Ξάνθης»

– 188 ΨΗΦΟΙ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΨΗΦΟΙ
1.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣΑνέστηςΔημήτριος65
  1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνδυασμός «Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών ΕΚΑ Ξάνθης»

– 188 ΨΗΦΟΙ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΨΗΦΟΙ
1.ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣΑθανάσιοςΑντώνιος102
2.ΚΡΥΣΤΑΛΗΣΔήμοςΧρήστος86

Συνδυασμός «Νέα Κίνηση Αστυνομικών Ξάνθης ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

– 120 ΨΗΦΟΙ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΨΗΦΟΙ
1.ΜΠΥΡΟΣΕυάγγελοςΑθηνόδωρος61

 Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Συνδικαλιστικής Κίνησης Αστυνομικών Ξάνθης θα συγκροτηθεί σε σώμα εντός των ημερών.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΚΑ ΞΑΝΘΗΣ»  – 188 ΨΗΦΟΙ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» – 120 ΨΗΦΟΙ

  1. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνδυασμός «Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών ΕΚΑ Ξάνθης»

– 188 ΨΗΦΟΙ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΨΗΦΟΙ
1.ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣΝικόλαοςΓεώργιος141
2.ΔΡΟΣΙΔΗΣΠαναγιώτηςΙωάννης127
3.ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣΑπόστολοςΧρήστος101
4.ΤΣΟΥΦΗΑφροδίτηΧρήστος81

Συνδυασμός «Νέα Κίνηση Αστυνομικών Ξάνθης ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» – 120 ΨΗΦΟΙ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΨΗΦΟΙ
1.ΤΣΑΠΑΛΗΣΙωάννηςΓεώργιος78
2.ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥΠέτροςΕυστράτιος70
3.ΛΑΒΤΖΗΣΔημήτριοςΑνδρέας56
  1. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ Π.Ο.ΑΣ.Υ

Συνδυασμός «Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών ΕΚΑ Ξάνθης»

– 211 ΨΗΦΟΙ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΨΗΦΟΙ
1.ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣΝικόλαοςΓεώργιος134
2.ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣΑπόστολοςΧρήστος121
3.ΔΡΟΣΙΔΗΣΠαναγιώτηςΙωάννης115
4.ΚΟΥΡΤΙΔΗΣΓεώργιοςΑπόστολος99

Συνδυασμός «Νέα Κίνηση Αστυνομικών Ξάνθης ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

– 99 ΨΗΦΟΙ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΨΗΦΟΙ
1.ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥΠέτροςΕυστράτιος72
2.ΛΑΒΤΖΗΣΔημήτριοςΑνδρέας70
  1. ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Συνδυασμός «Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών ΕΚΑ Ξάνθης»

– 188 ΨΗΦΟΙ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΨΗΦΟΙ
1.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣΑνέστηςΔημήτριος65
  1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνδυασμός «Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών ΕΚΑ Ξάνθης»

– 188 ΨΗΦΟΙ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΨΗΦΟΙ
1.ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣΑθανάσιοςΑντώνιος102
2.ΚΡΥΣΤΑΛΗΣΔήμοςΧρήστος86

Συνδυασμός «Νέα Κίνηση Αστυνομικών Ξάνθης ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

– 120 ΨΗΦΟΙ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΨΗΦΟΙ
1.ΜΠΥΡΟΣΕυάγγελοςΑθηνόδωρος61

 Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Συνδικαλιστικής Κίνησης Αστυνομικών Ξάνθης θα συγκροτηθεί σε σώμα εντός των ημερών.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου