ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 7% στο εισόδημα και 15,3% στη κατανάλωση το δεύτερο τρίμηνο του 2021

Δεν υπάρχουν σχόλια

 

Αυξήθηκε η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών

  Άλμα στα 31,8 δισ. ευρώ από 27,6 δισ. ευρώ ή 15,3% σημειώθηκε στην τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά.

  Από την άλλη πλευρά το ποσοστό αποταμίευσης που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν 3,8% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021, σε σύγκριση με 10,7% το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

  Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών διαμορφώθηκαν σε 2,9 δισ. ευρώ και το ποσοστό των επενδύσεων που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 20,3% το δεύτερο τρίμηνο του 2021 σε σύγκριση με 19,7% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου