28η Οκτωβρίου: Πώς θα πληρωθούν όσοι δουλέψουν την αργία

Δεν υπάρχουν σχόλια

Η28η Οκτωβρίου περιλαμβάνεται πλέον στις υποχρεωτικές αργίες (άρθρο 60 Ν. 4808/2021), σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, κατά τις οποίες απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών, καθώς και η λειτουργία των επιχειρήσεων εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και κατά τις υποχρεωτικές αργίες. 

Για τους μισθωτούς που δεν θα απασχοληθούν κατά την 28η Οκτωβρίου ισχύουν τα εξής:
Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου