Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ένας φορτιστής για όλες τις συσκευές

Δεν υπάρχουν σχόλια


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αναθεώρηση η θύρα φόρτισης και η τεχνολογία γρήγορης φόρτισης να εναρμονιστούν ώστε η σύνδεση τύπου USB-C να γίνει η τυπική θύρα για όλα τα smartphones, tablets, κάμερες, ακουστικά, φορητά ηχεία και φορητές κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών.

Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει τον διαχωρισμό της πώλησης φορτιστών από την πώληση ηλεκτρονικών συσκευών, προκειμένου να διευκολυνθούν οι καταναλωτές (χρησιμοποιώντας έναν φορτιστή για πολλές συσκευές) και να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που σχετίζεται με την παραγωγή και τη διάθεση φορτιστών, υποστηρίζοντας έτσι την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Τα χρόνια συνεργασίας με τη βιομηχανία σε μια εθελοντική προσέγγιση μείωσαν ήδη τον αριθμό των φορτιστών κινητών τηλεφώνων από 30 σε 3 μέσα στην τελευταία δεκαετία, αλλά δεν μπόρεσαν να δώσουν μια ολοκληρωμένη λύση. Η Επιτροπή προτείνει τώρα νομοθεσία για τη δημιουργία κοινής λύσης χρέωσης για όλες τις σχετικές συσκευές.

Η σημερινή πρόταση θα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με συνήθη νομοθετική διαδικασία (συναπόφαση), ενώ μεταβατική περίοδος 24 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης θα δώσει στη βιομηχανία αρκετό χρόνο για να προσαρμοστεί πριν από την έναρξη της εφαρμογής. Πρακτικά ο πλήρης συντονισμός θα είναι εμφανής από το τέλος του 2024.

Σημειώνεται ότι, το 2020, περίπου 420 εκατομμύρια κινητά τηλέφωνα και άλλες φορητές ηλεκτρονικές συσκευές πωλήθηκαν στην ΕΕ. Κατά μέσο όρο, οι καταναλωτές διαθέτουν περίπου τρεις φορτιστές κινητών τηλεφώνων, εκ των οποίων χρησιμοποιούν δύο σε τακτική βάση. Παρ’όλα αυτά, το 38% των καταναλωτών αναφέρουν ότι αντιμετώπισαν προβλήματα τουλάχιστον μία φορά επειδή δεν μπορούσαν να φορτίσουν το κινητό τους τηλέφωνο επειδή οι διαθέσιμοι φορτιστές ήταν ασύμβατοι.

Η κατάσταση δεν είναι μόνο ενοχλητική αλλά και δαπανηρή για τους καταναλωτές, οι οποίοι ξοδεύουν περίπου 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως σε αυτόνομους φορτιστές που δεν συνοδεύονται από ηλεκτρονικές συσκευές. Επιπλέον, οι απορριμμένοι και οι αχρησιμοποίητοι φορτιστές εκτιμάται ότι συσσωρεύουν έως και 11.000 τόνους ηλεκτρονικών αποβλήτων κάθε χρόνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου