Με αυτά τα μέτρα θα λειτουργήσει το Σάββατο η υπαίθρια λαϊκή αγορά Δήμου Ξάνθης

Δεν υπάρχουν σχόλια


Ο Δήμος Ξάνθης ενημερώνει τους πολίτες, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/3-09-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4054/4-09-2021/τ.Β’) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00», θεσπίζονται συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν την λειτουργία των λαϊκών αγορών. Σύμφωνα με τα ανωτέρω μέτρα και την αριθμ. 799/9-09-2021 Απόφαση Δημάρχου Ξάνθης, η υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021 θα λειτουργήσει με τους εξής όρους:

  Επίσης ενημερώνει τους πωλητές λαϊκών αγορών που δραστηριοποιούνται στη λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης, ότι ανάλογα με τις ισχύουσες διατάξεις, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης (www.cityofxanthi.gr), σχετική ανακοίνωση με τα μέτρα που θα ισχύουν και τα ονόματα των πωλητών που θα δραστηριοποιούνται. 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου