28η Οκτώβριου: Από προαιρετική, υποχρεωτική αργία με απόφαση Χατζηδάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια


Η 28η Οκτωβρίου που μέχρι τώρα ήταν προαιρετική αργία και πλέον γίνεται υποχρεωτική, η ένατη στη σχετική λίστα με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη. Το κέντρο πληροφόρησης εργαζομένων και ανέργων της ΓΣΕΕ, αναφέρει:

Πώς ορίζονται οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας

  Οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας που από το νόμο έχουν καθορισθεί και κατά τις οποίες απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική εργασία, επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και η απασχόληση των μισθωτών είναι οι εξής:

Πόσες άλλες γιορτές μπορούν να οριστούν υποχρεωτικές αργίες

  Σύμφωνα με το ΚΕΠΕΑ, με αποφάσεις του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που εκδίδονται μετά από γνωμοδότηση του ΑΣΕ και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να ορίζονται και άλλες εορτές, μέχρι πέντε (5) κατ’ έτος, ως ημέρες υποχρεωτικής ή προαιρετικής αργίας ανά την Επικράτεια. Εφόσον πρόκειται για τοπικές αργίες, η αρμοδιότητα ανήκει στους Περιφερειάρχες. Με την ίδια διαδικασία δύνανται να καταργούνται ή να αλλάζουν οι προβλεπόμενες αργίες (άρθρο 60 Ν. 4808/2021).

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου