Διαδικτυακή συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής Γιορτών Παλιάς Πόλης

Δεν υπάρχουν σχόλια


Την Τετάρτη 11 Αυγούστου και ώρα 19:00 
θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συ
νάντηση της Οργανωτικής Επιτροπής των Γιορτών Παλιάς Πόλης 2021.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου