Υποβολή δηλώσεων κατεχόμενων κυψελών από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τις 20 Οκτωβρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  Π.Ε. Ξάνθης  σε εφαρμογή της υπ.αρ.140/106513(ΦΕΚ1560/Τεύχος Β´/17-04-2021) Υπουργικής Απόφασης, καλεί  όλους τους ενεργούς μελισσοκόμους της Π.Ε. Ξάνθης να υποβάλλουν Δήλωση Κατεχομένων Κυψελών από 01/09/2021 έως 20/10/2021.

  Η Δήλωση Κατεχομένων Κυψελών είναι υποχρεωτική και μπορεί να υποβληθεί είτε στα γραφεία της ΔΑΟΚ ΠΕ Ξάνθης, είτε ψηφιακά στο site του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr , στις Ψηφιακές Υπηρεσίες/Ηλεκτρονική Αίτηση Μελισσοκομικού Μητρώου.

  Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2541350201 ή στο γραφείο 316 της Δ.Α.Ο.Κ Π.Ε. Ξάνθης, Διοικητήριο Ξάνθης.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου