Ειδικότητα βοηθού νοσηλευτή στο Δ.Ι.Ε.Κ του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Σας ενημερώνουμε, ότι σύμφωνα με την αριθ. Γ6α/Γ.Π. 31368/ 07-06-2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, για το Δ.Ι.Ε.Κ του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, αποφασίστηκε η λειτουργία της Ειδικότητας: Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Εξάμηνο: Α΄ και Εξάμηνο: Γ΄κατατάξεις) για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022.Δικαίωμα εγγραφής στα Δ.Ι.Ε.Κ. (Επίπεδο: 5) έχουν μόνο απόφοιτοι ΓΕΛ, ΕΠΑ.Λ,

καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων (ΤΕΕ Β΄ κύκλου, ΤΕΛ) των Ενιαίων Ειδικών
Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (Επίπεδο: 4).

Με δυνατότητα πρόσβασης των αποφοίτων των Δ.Ι.Ε.Κ σε συναφούς ειδικότητας
Τμήματα Α.Ε.Ι (Επίπεδο: 6 ) με κατατακτήριες εξετάσεις.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων καταρτιζομένων θα υποβληθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, μετά από την έκδοση της σχετικής Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΡΟΥΦΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου