Προσλήψεις 86 ατόμων στην περιφέρεια ΑΜΘ

Δεν υπάρχουν σχόλια
Ο περιφερειάρχης ΑΜΘ ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικού αριθμού ογδόντα έξι (86) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (τα 4 άτομα έως 34 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών και τα 82 άτομα έως 60 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών και έως της εγκεκριμένης διάθεσης πίστωσης ) στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για την κάλυψη παροδικών αναγκών.
Δείτε αναλυτικά την προκύρηξη:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-17


 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου