Με self test η πρακτική άσκηση στις ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Από τη Δευτέρα 24 Μαΐου, επιτρέπεται και πάλι η διενέργεια της πρακτικής άσκησης των μαθητευομένων στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ στο πλαίσιο του προγράμματος της μαθητείας σε εργασιακό χώρο, με τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) μια φορά την εβδομάδα προ Δευτέρας.

Παράλληλα, οι ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ συνεχίζουν τη δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία, με τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) μια φορά την εβδομάδα προ Δευτέρας.

  Να σημειωθεί πως κατά την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκηση με φυσική παρουσία στο χώρο εργασίας από τους μαθητές είναι υποχρεωτική:

  1.     Η χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
  2.     Η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα από τους μαθητευόμενους και επίδειξης του αρνητικού αποτελέσματος στον φορέα υποδοχής του μαθητευομένου.
  3.     Η τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων που ισχύουν στον φορέα όπου οι μαθητευόμενοι πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση.

  Υπενθυμίζουμε ότι όσον αφορά τις εκπαιδευτικές δομές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ, παρατείνεται η προληπτική αναστολή της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας και συνεχίζεται η υποχρεωτική διενέργεια σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας στα ΙΕΚ του Οργανισμού.

Επιτρέπεται μόνο η διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων, τα οποία δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με φυσική παρουσία καταρτιζόμενων και εκπαιδευτών, εντός των εργαστηριακών χώρων, με τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) μια φορά την εβδομάδα προ Δευτέρας, τόσο για τους καταρτιζόμενους όσο και για τους εκπαιδευτές.

  Πραγματοποιείται επίσης και η διενέργεια των εργαστηριακών μαθημάτων στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ με φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών.

  Τα μέτρα προστασίας λήφθηκαν σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00» (ΦΕΚ Β/2141/22-05-2021).

  Στην ανωτέρω ΚΥΑ αναφέρονται αναλυτικά οι οδηγίες εφαρμογής των κανόνων υγιεινής για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού COVID-19.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου