Τι θα ισχύσει με τις απουσίες στα σχολεία

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Η εγκύκλιος που έστειλε το υπουργείο Παιδείας σε Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή
Σύμφωνα με εγκύκλιο, που έστειλε το υπουργείο Παιδείας στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, οι απουσίες που έγιναν λόγω ανωτέρας βίας και χωρίς υπαιτιότητα των μαθητών στα σχολεία δεν θα μετρήσουν.

  Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «απουσίες οι οποίες έχουν καταχωρηθεί ή θα καταχωρηθούν και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των μαθητών/τριών αλλά σε αντικειμενικούς λόγους ανωτέρας βίας, δεν θα προσμετρηθούν για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών από τον Σύλλογο Διδασκόντων κατά το σχολικό έτος 2020-21».


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου