Η ζωή και η ασφάλεια στην εργασία από τις βασικότερες προτεραιότητες του Εργατικού Κέντρου Ξάνθης

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Από κοινού δράση των Εργατικών Κέντρων της Περιφέρειας να μειωθούν τα εργατικά ατυχήματα

Άγγελος Μπεμπεκίδης:
«Η Πολιτεία έχει θεσπίσει ένα πλέγμα διατάξεων που οριοθετούν συγκεκριμένες εργοδοτικές υποχρεώσεις, όπου σημαίνοντα ρόλο κατέχουν ο Τεχνικός Ασφαλείας, ο Ιατρός Εργασίας αλλά και η Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου. Είναι ζητήματα που πρόκειται να αναδείξουμε σε επικείμενη τηλεδιάσκεψη με τον Περιφερειάρχη…»

  «Η παρουσία του ιατρού εργασίας αποτελεί μία από τις βασικότερες εργοδοτικές υποχρεώσεις για επιχειρήσεις με περισσότερους από 50 εργαζόμενους», επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ξάνθης, κύριος Άγγελος Μπεμπεκίδης, στο πλαίσιο της προσπάθειας, μετά την αιφνίδια έλευση της πανδημίας, να υπενθυμίσει προς όλους την αξία της ζωής και της υγείας, σαφώς και στο περιβάλλον της εργασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου