Ακόμη 64 νέα οχήματα ειδικής χρήσης προστέθηκαν στον στόλο της Ελληνικής Αστυνομίας – Τα τρία έρχονται στην Αν. Μακεδονία και Θράκη

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Παρελήφθησαν 64 νέα οχήματα ειδικής χρήσης – ανακριτικά τροχαίας τύπου van, που εντάσσονται στον στόλο της Ελληνικής Αστυνομίας. Από αυτά τα 49 αποκτήθηκαν μέσω συγχρηματοδότησης του Ταμείου Συνοχής, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τα 15 μέσω συγχρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Τα οχήματα κατανέμονται στις ανάλογες υπηρεσίες, ως εξής:
 •     23 στην Αττική,
 •       5 στη Θεσσαλονίκη,
 •       5 στη Στερεά Ελλάδα,
 •       4 στην Κρήτη,
 •       4 στην Πελοπόννησο,
 •       4 στη Δυτική Ελλάδα,
 •       4 στη Θεσσαλία,
 •       4 στην Ήπειρο,
 •       4 στη Δυτική Μακεδονία,
 •       4 στην Κεντρική Μακεδονία και
 •       3 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
Υπενθυμίζεται ότι εντός του 2020 η Ελληνική Αστυνομία υλοποίησε ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα, με την παραλαβή (1.453) νέων οχημάτων (σχετικό το από 13-12-2020 Δελτίο Τύπου), ενώ πρόσφατα παρελήφθησαν επιπλέον (255) οχήματα (σχετικά τα από 23-02-2021, 16-03-2021, 13-04-2021 και 06-05-2021 Δελτία Τύπου).

Με την προσθήκη των οχημάτων αυτών ενισχύεται σημαντικά και αναβαθμίζεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα και ανταπόκριση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και βελτιώνεται το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου