Διάθεση δέκα πιστοποιημένων ποικιλιών ελιάς σε φυτώρια από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια

 

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ καλεί όσους Φυτωριούχους – Φυτωριακές Επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να εγκαταστήσουν «βασικές» μητρικές φυτείες και να παράξουν τα πρώτα πιστοποιημένα δενδρύλλια ελιάς στην χώρα μας, να υποβάλλουν αίτηση στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Οι πιστοποιημένες ποικιλίες ΕΛΓΟ είναι οι:
-Αμφίσσης,
-Χονδρολιά Χαλκιδικής,
-Κορωνέϊκη,
-Κουτσουρελιά,
-Λιανολιά Κέρκυρας,
-Μεγαρείτικη,
-Στρογγυλολιά,
-Τσουνάτη,
-Arbequine και
-Picual.


Οι ποικιλίες αυτές διαθέτουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις σε ότι αφορά την «ποικιλιακή» τους ταυτότητα, την «καθαρότητά» τους, την καλή και ομοιόμορφη ανάπτυξη των φυτών τους και την άριστη κατάσταση φυτοϋγείας τους.

Υπενθυμίζεται ότι ενδιαφερόμενοι Φυτωριούχοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου