Άδεια πατρότητας 14 ημερών – Με ποιες προϋποθέσεις θα χορηγείται

Δεν υπάρχουν σχόλια


Άδεια 14 ημερών θα χορηγείται σε πατέρες, όπως αναφέρεται σε σχετική διάταξη του άρθρου 4 του υπό κατάθεση εργασιακού νομοσχεδίου. Υπενθυμίζεται ότι οι πατέρες έως σήμερα δικαιούνταν δύο ημέρες άδειας. Αναλυτικά, σύμφωνα με το νομοσχέδιο προβλέπονται τα εξής:Κάθε εργαζόμενος πατέρας δικαιούται άδεια πατρότητας 14 ημερών η οποία πρέπει να λαμβάνεται κατά τη γέννηση του τέκνου. Η άδεια αυτή δύναται να κατανέμεται κατά δύο ημέρες πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες 12 πρέπει να λαμβάνονται συνολικά ή τμηματικά άμεσα λόγω της γέννησης του τέκνου εντός 30 ημερών από την ημερομηνία γέννησης.

Προκειμένου για εργαζόμενο με μερική απασχόληση η άδεια χορηγείται αναλογικώς προς τον χρόνο εργασίας σε σχέση με τον συγκρίσιμο εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης.

Η άδεια πατρότητας χορηγείται υποχρεωτικώς από τον εργοδότη με αποδοχές και δεν εξαρτάται από προηγούμενη απασχόληση ή προϋπηρεσία, τη συζυγική οικογενειακή κατάσταση του εργαζομένου.

Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου, ηλικίας έως 8 ετών, η άδεια πατρότητας χορηγείται από την τοποθέτηση του παιδιού στην οικογένεια.


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου