Οδηγίες από το Λιμεναρχείο Πόρτο Λάγος, για την «άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους»

Δεν υπάρχουν σχόλια


Από το Λιμεναρχείο Πόρτο Λάγος ανακοινώνεται ότι, στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-ΔΛΑ, που αφορά στην ηλεκτρονική καταχώριση και διεκπεραίωση αιτήσεων αρμοδιότητας Λιμενικής Αστυνομίας, προστέθηκε στην κατηγορία «Άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους», η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αντικατάσταση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους παλαιού τύπου.  Οι πολίτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) έχουν πρόσβαση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης , είτε χωρίς σύνδεση για περιήγηση στην εφαρμογή, είτε με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNET για αυθεντικοποίηση και εν συνεχεία υποβολή αίτησης.

Σημειώνεται ότι, στον σύνδεσμο https://edla.hcg.gr/help/ παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με την ορθή χρήση της εφαρμογής από τους πολίτες.

  Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Γραφείο Λιμενικής Αστυνομίας στο τηλέφωνο 2541096666 (εσωτερικό 111). 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου