[Καθορισμός θέσεων ελλιμενισμού σκαφών στο αλιευτικό καταφύγιο Αβδήρων]

Δεν υπάρχουν σχόλια

Στα πλαίσια της αναβάθμισης και της διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας του αλιευτικού καταφυγίου Αβδήρων, καλούνται οι ιδιοκτήτες μικρών ερασιτεχνών/επαγγελματικών σκαφών και ιδιωτικών/επαγγελματικών πλοίων αναψυχής (πλην αλιευτικών), όπως υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας αίτηση ενδιαφέροντος παραχώρησης χρήσης θέσης ελλιμενισμού του σκάφους τους έως 25/01/2021.

  Η αίτηση υποβάλλεται βάσει της αριθ. 237/2020 απόφασης Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Α., ηλεκτρονικά στο e-mail: dltavdiron@gmail.com κατόπιν ραντεβού (στο τηλ. επικ/νίας: 25410-96773).
  Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι απαραίτητα έγγραφα:
  1. Άδεια Εκτέλεσης Πλόων σκάφους ή
  2. Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης σκάφους.
  Πληροφορίες και έντυπο αίτησης στο site: http://dltavdiron.gr/

Η Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α.
Ζουρνατζίδου Κωνσταντινιά 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου