[Καβάλα: Σε 4 μήνες το πόρισμα των μελετών για το μέλλον της πεσμένης γέφυρας]

Δεν υπάρχουν σχόλια

 

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την πεσμένη γέφυρα της Καβάλας έχουν προκύψει οι δύο ανάδοχοι για τις σημαντικές μελέτες που αφορούν το τμήμα της πεσμένης γέφυρας.Η πρώτη αφορά την μελέτη αξιολόγηση και αποτίμηση της δομικής και λειτουργικής επάρκειας της υφιστάμενης γέφυρας με προϋπολογισμό 200.000 ευρω.

Η δεύτερη μελέτη αφορά την εκτέλεση των γεωερευνητικών εργασιών για την αστοχία της γέφυρας με προϋπολογισμό 87.000 ευρω.

Ταυτοχρόνως οι ειδήσεις έρχονται και για την Περιμετρική, καθώς με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει εγκρίνει την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ποσού 2 εκατ. ευρω. 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου