[Με 3 θέματα η δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αβδήρων]

Δεν υπάρχουν σχόλια

 

 

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’) και την εγκύκλιο του Υπ.Εσωτ. 426/77233/13.11.2020 στις 23 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ. και λήξη την 11:000 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. Έγκριση υλοποίησης των υπ’ αριθ. 2, 6, 4 και 5 κορυφών του εγκεκριμένου ορίου οικισμού Κουτσού Δήμου Αβδήρων(εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

2. Έγκριση υλοποίησης των υπ’ αριθ. 12 και 13 κορυφών του εγκεκριμένου ορίου οικισμού Κουτσού Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

3. Έγκριση υλοποίησης των υπ’ αριθμ. 25, 26 και 27 Κορυφών του εγκεκριμένου ορίου οικισμού Ν. Ζυγού Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου