[Δικαίωση Τοψίδη-Επιμελητηρίων της ΑΜΘ από την Αποκεντρωμένη, «έχασε» την εταιρεία ΔΕΣΜΟΣ ΑΜΘ η Περιφέρεια ΑΜΘ!]

Δεν υπάρχουν σχόλια

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με την υπ. αριθμ. απόφαση 9098/22.07.2020 «ακύρωσε» την ελαφρότητα, την προχειρότητα, τη σοβαρότητα, την αξιοπιστία, την «υπευθυνότητα» με την οποία αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό εργαλείο ανάπτυξης της περιφέρειας, την εταιρεία ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ως εταίρος.

Έκανε δεκτή την από 15.05.2020 προσφυγή όλων των Επιμελητηρίων ΑΜΘ, την υπ. αριθμ. πρωτ. 1522/07.04.2020 και την υπ. αριθμ. πρωτ. 1898/04.05.2020, αποφάσεων του Περιφερειάρχη ΑΜΘ, τις οποίες ακύρωσε για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της Απόφασης που σας επισυνάπτουμε και είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΨΟΝΟΡ1Υ-Ξ4Π.

Μετά από αυτή την απόφαση, τα Επιμελητήρια με τη νομική εκπρόσωπό τους, ζήτησαν χθες 22.07.2020 στο δικαστήριο και πήραν αναβολή, εν αναμονή των νόμιμων εξελίξεων που θα ακολουθήσουν προκειμένου να διασφαλίσουν το κύρος, την αξιοπιστία και το συμφέρον της εταιρείας ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ καθώς και την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου