[Συνεχίζουν κανονικά τον αφανισμό της πόλης. Υπάρχουν βουλευτές, περιφερειάρχης, δήμαρχοι στον νομό Ξάνθης; Δέυτερη φάση για τα πλευρικά διόδια στα Βαφέικα]

Δεν υπάρχουν σχόλια

Συνεχίζεται απρόσκοπτα η δεύτερη φάση πραγματοποίησης των πλευρικών διοδίων στα Βαφέικα της Ξάνθης χωρίς να ματώσει ρουθούνι αφού η τοπική ηγεσία με πρώτο και καλύτερο τον κυβερνητικό βουλευτή σιωπά.

Αλήθεια δεν πονάει κανένας θεσμικός και πολιτικός παράγοντας αυτήν την πόλη αφού η Αθήνα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο την απομονώνει από την υπόλοιπη Ελλάδα;

Η αστυνομική διεύθυνση Ξάνθης εγκρίνει την συνέχιση των εργασιών για την κατασκευή του έργο των πλευρικών διοδίων στο ύψος των Βαφέικων.

Σαφώς και δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά η αστυνομία της Ξάνθης αφου η πολιτική ηγεσία του τόπου επιτρέπει στην Αθήνα και την Εγνατία να βάλλει και την τελευταία «μπάρα» στους επισκέπτες της Ξάνθης.
 1. Εγκρίνουμε την πραγματοποίηση των εν λόγω εργασιών της 2ης φάσης ως αναφέρονται στην εγκεκριμένη σχετική μελέτη της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται.
 2. Στην 2η φάση εντάσσονται η κατασκευή:
 3. Των Πλευρικών Διοδίων στον Κλάδο Εξόδου 50 (Ανατολικός – από Καβάλα προς Ξάνθη) και
 4. Των Πλευρικών Διοδίων στον Κλάδο Εισόδου 70 (Βόρειος – από Πόρτο Λάγος προς Καβάλα).
 5. Κατόπιν των ανωτέρω απαιτείται ο πλήρης αποκλεισμός του Κλάδου Εξόδου 50 και του Κλάδου Εισόδου 70, ως αναφέρονται προηγουμένως, από απόλυτη Χ.Θ. 524+400 έως Χ.Θ. 524+825.
 6. Η διέλευση των οχημάτων επί της Εγνατίας Οδού και για τις δύο κατευθύνσεις θα διεξάγεται κανονικά σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας, ενώ η διέλευση των οχημάτων στους λοιπούς κλάδους του Α/Κ Βαφέικων, πέραν των Κλάδων 50 και 70 δεν επηρεάζεται και θα πραγματοποιείται σε πλήρες πλάτος οδοστρώματος, σύμφωνα με των μόνιμη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση – ασφάλιση και τον Κ.Ο.Κ..
 7. Οι κινήσεις του Α/Κ Βαφέικων που δεν θα εξυπηρετούνται πλέον, λόγω του αποκλεισμού των Κλάδων 50 και 70, θα είναι η κίνηση επί της Εγνατίας Οδού από Καβάλα προς Ξάνθη Ανατολικά, λόγω αποκλεισμού του Κλάδου Εξόδου 50 και κίνηση επί της Ε.Ο.2 από Πόρτο Λάγος προς Εγνατία Οδό με κατεύθυνση την Καβάλα, λόγω αποκλεισμού του Κλάδου Εισόδου 70. Οι παραπάνω δύο κινήσεις, για όσο χρονικό διάστημα θα είναι σε εφαρμογή οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εξυπηρετούνται μέσω εναλλακτικών διαδρομών, για τις οποίες θα ενημερώνονται έγκαιρα οι οδηγοί στο οδικό δίκτυο με κάθετη σήμανση και ως περιγράφονται στην εγκεκριμένη μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της Εγνατίας Οδού.
 8. Η έναρξη των εργασιών δύναται να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό από την έκδοση της παρούσας Απόφασης και την ανάρτησή της στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ενώ η χρονική της διάρκεια ορίζεται για διάστημα δύο (2) μηνών από σήμερα.
 9. Επιπλέον, να τοποθετηθεί, ανάλογα με το σημείο εκτέλεσης των εργασιών, η απαραίτητη σήμανση (οριζόντια ή κάθετη), σε ικανή προηγούμενη απόσταση, για την έγκαιρη ενημέρωση των διερχόμενων οδηγών και να τηρηθούν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/0/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905 τ. Β΄) Απόφασης Υπουργού ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., ως ισχύει. Η τοποθέτηση να πραγματοποιηθεί με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας του έργου, σε συνεργασία, σε συντρέχουσα περίπτωση, με την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».
 10. Οι εργασίες, για άκρως σημαντικούς λόγους ασφαλείας, να εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας.
 11. Με το πέρας των εργασιών να απομακρυνθεί η σήμανση ή οποιοδήποτε άλλο υλικό ή αντικείμενο προϊόν των εργασιών και το οδικό δίκτυο να αποδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία, απόλυτα καθαρό από ξένες ύλες.
 12. Πριν την έναρξη των εργασιών, παρακαλούμε να πραγματοποιηθεί τηλεφωνική ενημέρωση του R/T Κέντρου της Δ.Α. Ξάνθης ή του Τμήματος Τροχαίας Ξάνθης.

Άρθρο 2ο
α) Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 και ισχύει.

β) Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης, κατά λόγο και τόπο αρμοδιότητας.

Ο Διευθυντής
Πασχάλης ΓΙΩΡΗΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

γ) Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 Π.Κ. και των άρθρων του Ν. 2696/99 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου