[Με 2 θέματα συνεδριάζει την Παρασκευή η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης]

Δεν υπάρχουν σχόλια

Την 17η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020 και 163/33282-29.05.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν σχετικές αποφάσεις στα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης.

Επισημαίνεται ότι αναφορικά με τη:
α) δια ζώσης σύγκλιση των συλλογικών οργάνων, εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-05-2020 (Β’ 1988), ενώ και οι συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Αλλαγή χρήσης της θέσης Φορτοεκφόρτωσης που δημιουργήθηκε με την υπ΄ αριθμ.238/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να χρησιμοποιείται και σαν θέση στάθμευσης μοτοποδηλάτων εκτός ωραρίων Φορτοεκφόρτωσης επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 237 (εισηγητής Πρόεδρος Κ.Ξ. Γεώργιος Τσέπελης).

«Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Ξάνθης για τον χαρακτηρισμό χώρου ιερού ναού και καθορισμός όρων δόμησης αυτού, μεταξύ των οδών Λεοναρδοπούλου, Αλικαρνασσού, Απόλλωνος και Θεοδώρου Δούκα στην πόλη της Ξάνθης» (εισηγητής Αντ/χος Δ/νσης Δόμησης Ιωάννης Ζερενίδης).


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου