[Εξώδικο σε περιφερειάρχες για τη μη προκήρυξη θέσεων]

Δεν υπάρχουν σχόλια

Εξώδικη Δήλωση- διαμαρτυρία έστειλε ο ΣΥΠΑ (Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής) προς όλους τους Περιφερειάρχες με επίδοσή της με Δικαστικούς Επιμελητές, όπου εκράζει την διαμαρτυρία του για τη μη προκήρυξη θέσεων ευθύνης.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:
«Στο συγκεκριμένο εξώδικο, που κοινοποιήσαμε και στον Υπουργό Εσωτερικών, στους Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας παρουσιάζουμε την κατάσταση, σύμφωνα με την οποία:

α) Στην Περιφέρεια Αττικής παραμένουν κενές δύο θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, μετά τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων, δοθέντος ότι προκηρύχθηκε η πλήρωση μόνο πέντε από τις υφιστάμενες επτά θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, η οποία και ολοκληρώθηκε με την επιλογή και τοποθέτησή τους.

β) Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, μετά την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, ήδη κενώθηκε μια από τις πέντε προβλεπόμενες θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.

γ) Στις Περιφέρειες Βόρειου Αιγαίου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εκδόθηκαν οι σχετικές Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, πλην, όμως, δεν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες επιλογής και

δ) Στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Νότιου Αιγαίου, Κρήτης, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ηπείρου δεν έχουν εκδοθεί Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, παρά το γεγονός ότι είχε δοθεί δύο φορές προθεσμία για την έκδοση των σχετικών Προκηρύξεων.

ε) Την μη προκήρυξη λόγω όλων των παραπάνω της πλήρωσης των θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων.

Θεωρούμε ότι η μη σύννομη αυτή συμπεριφορά της Διοίκησης συνιστά ευθεία παράβαση Νόμου, για παραλείψεις οφειλόμενων νομίμων ενεργειών, που ζημιώνουν τους υπαλλήλους των Περιφερειών και ζητάμε να προχωρήσει η άμεση εφαρμογή των προβλεπομένων για την προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων, προκειμένου να σταματήσει ο ορισμός αναπληρωτών προϊσταμένων χωρίς να ακολουθούνται οι νόμιμες διαδικασίες, συνεχίζοντας την ημετεροκρατία».


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου