[Ειδικές Δυνάμεις: Από 22 έως 24 Ιουνίου η εξέταση σωματικής ικανότητας 283 εφέδρων]

Δεν υπάρχουν σχόλια

Παραπέμπονται για εξέταση της σωματικής τους ικανότητας 283 υποψήφιοι έφεδροι που υπέβαλαν δικαιολογητικά για την επανακατάταξή τους ως ΟΒΑ Ειδικών Δυνάμεων, όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΣ. Οι παραπεμπόμενοι είναι υποχρεωμένοι να παρουσιασθούν στις αρμόδιες επιτροπές Απαλλαγών από 22 έως 24 Ιουνίου.

Αρμόδια για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των παραπεμπόμενων είναι η πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους επιτροπή Απαλλαγών του Στρατού Ξηράς, με εξαίρεση τους εφέδρους που διαμένουν στο νομό Αττικής, οι οποίοι εξετάζονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν.

Κατά την παρουσίασή τους στην επιτροπή Απαλλαγών πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο αποδεικνύει την ταυτότητά τους.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι πριν την παρουσίασή τους για εξέταση θα πρέπει να προηγείται υποχρεωτικά τηλεφωνική επικοινωνία του παραπεμπόμενου με την αρμόδια επιτροπή Απαλλαγών για τον καθορισμό συγκεκριμένου ραντεβού, εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν με δική τους ευθύνη αναφορικά με τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής της εξέτασης, τηλέφωνα επικοινωνίας και άλλες πληροφορίες μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΓΕΣ http://army.gr/el/anakoinoseis-typoy/anakatataxi-ova-eidikon-dynameon, όπου είναι αναρτημένη η σχετική διαταγή, καταλήγει η ανακοίνωση.


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου