[Σαμοθράκη: Ξεκινούν τα «Αθλητικά Μονοπάτια 2020»]

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σας ενημερώνουμε ότι από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως και Τρίτη 21 Ιουλίου 2020
αρχίζει η δράση «Αθλητικά Μονοπάτια 2020» στο Δημοτικό σχολείο Καμαριώτισσας.
Ώρες διεξαγωγής του προγράμματος 9:30 π.μ. έως και 13:30 μ.μ.

Παρακαλούμε όλους τους γονείς να μεριμνήσουν για την βεβαίωση ιατρού από καρδιολόγο ή παιδίατρο ή παθολόγο.

Την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 στο προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Καμαριώτισσας στης 13:00 μ.μ. θα διεξαχθεί ενημέρωση για τους γονείς από τους διοργανωτές τους προγράμματος.

Οι βεβαιώσεις των ιατρών μπορούν να δοθούν είτε στην ενημερωτική συνάντηση είτε την πρώτη μέρα διεξαγωγής του προγράμματος.


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου