[ΥΠΕΣ: 100.000 ευρώ στο Δήμο Ιάσμου λόγω κορωνοϊού]

Δεν υπάρχουν σχόλια

Με το ποσό των 100.000 ευρώ θα ενισχύσει εκτάκτως το υπουργείο Εσωτερικών το Δήμο Ιάσμου.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται στη σχετική απόφαση:

Κατανέμουμε στον Δήμο Ιάσμου Νομού Ροδόπης, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 100.000,00.€ για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών του αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του
κορονοϊού COVID-19.

Το ανωτέρω ποσό, θα αποδοθεί στον Δήμο Ιάσμου Νομού Ροδόπης, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου